Nr 10

Berg

Backstuga

Kristina Andersdotter

 

På en plats kallad ”Stampe-Johans” belägen 150 meter öster om landsvägen och 125 meter norr om gården Berg 202 låg en backstuga. En kulle markerar platsen där huset stod.

Här har Johan Larsson f. 1827 d. 1912 och hustrun Katarina Gudmundsdotter f. 1821 d. 1903 bott. Efter dessa bodde Kristina Andersdotter f. 1843 d. 1914 en kort tid. Omkring  1920 flyttades husen till Smedbo där de användes som verkstad. Huset har senare flyttats till Bredöl.


GPS-kod: N 64 57 953,2 O 36 35 66,3 Alt. Lat 58,24 152 Long 12,67 588