Nr 15

Baljefors Kvarn
Drängstuga

 Det var i denna byggnad, som mjölnaren Fredrik Jonsson f. 1856 och hustrun Alida Matilda f. 1856 tvingades att flytta in när Fredrik fick sparken som mjölnare på grund av spritmissbruk.  Det var troligtvis 1903 som detta skedde då brodern Axel Jonsson med familj  skrevs i Baljefors den 31 oktober, enligt husförhörslängden. Axel f. 1866 och hustrun Kristina Jonasdotter f. 1868. De hade barnen Sigrid f. 1899 och Anna f. 1903.

Den aktuella byggnaden, som Fredrik och hans hustru  tvingades att flytta in i, är det uthus, som ligger strax söder om Baljefors 212.  Huset hade  tidigare varit drängstuga.

 

GPS-kod: N 6457850,08 O 365019,72  Alt. Lat 58,2410 Long 12,7007