Nr 16

Baljefors, Grönelund 
Backstuga

August Johansson

 

Mellan Baljefors 213 och Grönelund 201, låg denna backstuga. Den först kände, som bodde här kallades för ”jösse”, det berättas att han var säker med att laga klockor.

Den sista, som bodde här var August Johansson ”Mjölnar-August” f.1855 d. 1928 och hustrun Christina Jonasdotter f.1857. De hade barnen: Anna f. 1886, Johan f. 1889, Ellen f. 1890, Johan f. 1893 och Regina f. 1895.

Troligtvis flyttade familjen till Åholmen 1896, där de blev torpare under Främmestads Gods.

Huset revs troligtvis strax efter att de flyttat till Åholmen.

Det fanns ett flertal backstugor, som revs vid sekelskiftet, troligtvis var de i dåligt skick och revs utan att lämna några spår efter sig.


GPS-kod: N 64 57 857 O 36 49 09  Alt. Lat 58,24 110 Long 12,69 880