Nr 19

Västermad
Torp

August Johansson Båth

 

På det gamla torpet Västermad, här bodde senast August Johansson Båth f. 1858 d. 1931. 1925 är torpet sammanslaget med nuvarande Västermad 201.

Båda bostadshusen var sammanbyggda, det fanns två ladugårdar. August hade en liten ladugård med endast en ko.

I skogen innanför Västermads gärde mot Dalaborg 202, även kallat Dammen, har det funnits en uppodling som, August har gjort, den är nu igenväxt. Gärdet kallades för Augusts vrå.


GPS-kod: N 64 57 695 O 36 45 34 Alt. Lat 58,23 954 Long 12,69 25