Nr 21

Larsbo

Torp

Anders Larsson

 

Larsbo var ett torp under Främmestads Egendom. Torpet låg strax norr om Änghagen 1:2, Kyrkvägen 12. Platsen kallades även för ”Krokels” beroende på att torparen Anders Larsson kom från Kroken i Bäreberg, Detta enligt Främmestads Egendoms räkenskapsböcker från 1882.

I ett försäkringsbrev från Bärebergs Brandstodsbolag daterat 14/7 1870 står det att ägaren hette Anders Andersson. Vid kontroll i husförhörslängderna står det Anders Andreasson född i Stora Mellby och att han kom senast från Laggarebo, där hade han öknamnet "Krokel"..

Anders f 1803 d.1886, hustrun Ingeborg Andersdotter f.1790 och dottern Johanna f. 1843.

Måtten på mangårdsbyggnaden 40 alnar lång, 25 alnar bred och 9 alnar hög från stenfoten räknat. Halm och tegel var lagt på taket. Ladugården är 40 alnar lång och 20 alnar bred, 8 alnar hög, även här är det halm och tegel på taket. Sammanlagda försäkringssumman var 650:-. Det var vanligt på den tiden att torpets innehavare fick betala premierna för försäkringen, men i händelse av eldsvåda tog Egendomen försäkringssumman och byggde nytt.

Om ”Krokel” berättas, att han var snickarkunnig och att ungdomar fick gå dit och lära sig att snickra. När han kände att slutet närmade sig började han tillverka en kista till sig själv, den blev inte färdig utan fick färdigställas av en annan snickarkunnig person.


GPS-kod: N 64 57 500,6 O 36 32 93,68 Alt. Lat 58,23 737 Long 12,67 151