Nr 22

 

Änghagen

Torp

Sven Nilsson

Den ursprungliga boplatsen för torpet Änghagen är på vänster sida av landsvägen mot kyrkan mitt emot Larsbo, strax intill Kyrkvägen 9.

1870 flyttades husen till nuvarande plats på Änghagevägen 10. Placeringen var ej densamma som idag. På den gamla boplatsen finns inget som påminner om det ursprungliga Änghagen.

Det var Sven Nilsson f. 1830 d. 1924, som i början av 1860- talet odlade marken och byggde husen på den ursprungliga platsen. Sven var gift tre gånger, hustrurna var Johanna Persdotter f. 1830 d. 1857, Anna Bengtsdotter f. 1822 d. 1862 och Stina Johansdotter f. 1833 d. 1893. Han hade barnen: Maria f. 1857, August f. 1861, Maria f. 1863, Johan f. 1865, Anders f. 1867, Anna f. 1869, Lars f. 1872 och Johanna f. 1875.


GPS-kod: N 64 57 486,88 O 36 32 54,15 Alt Lat 58,23 724 Long 12,67 085