Nr 23

 

Öjemossens
torvströfabrik

 

Vid Öjemossens östra kant byggdes torvströfabriken. Här fanns också en såg och en lokal där det var möjligt för anställda att övernatta. I dag är allt borta, det finns endast några stenar kvar från grunderna.

Fram till slutet av 1800-talet var Öjemossen ett stort sankområde, som ägdes av Främmestads Egendom. 1899 startades en planläggning av utdikning för att utvinna strötorv på den 200 tunnland stora Öjemossen. 1901 startades utdikningen och det gjordes åt både Trökörna- och Främmestadshållet, man var tvungen att gräva ner till 2-2,3 meters djup.Grävningen pågick 1901-1907 och var omfattande. Grävningen började i Trökörna med ett 2 600 meter långt avloppsdike innan man kom fram till Öjemossen, därefter grävdes 3 000 meter avloppskanaler och 2 800 meter avloppsdiken på själva mossen Allt grävdes för hand. 1907 byggdes torvströfabriken, den var 77 meter lång och 14 meter bred. I anslutning till fabriken byggdes också ett cirkelsågverk för att såga virke till torvlador, slipers och ribbor till torvbalar. Samma år byggdes kraftstationen, vilket gjorde att man fick tillgång till elkraft för driften.

Företaget var ett slags andelsföretag, där folket på godset blev delägare genom att köpa andelar á 100 kronor styck. Stickspår drogs fram till fabriksväggen  från järnvägen. När den blev klar  kunde man lasta torvströbalar direkt på järnvägsvagnar.

Då torvströfabriken var i full drift 1910-1930- talet arbetade 50-60 man på mossen.


GPS-kod: Fabriken N 64 57 614 O 36 23 07 Alt. Lat 58,23 808 Long 12,60 279

 

GPS-kod: Sågen     N 64 57 663 O 36 23 02 Alt. Lat 58,23 851 Long 12,65 453

 

GPS-kod: Personalutrymme N 64 57 645 O 36 23 18 Alt. Lat 58,23 837 Long 12,23 574