Nr 26

”Stora Slätten”

Sockenmagasin

 

Vid vägskälet Kyrkvägen, Främmestadsvägen och Änghagevägen  mot Componenta låg ett sockenmagasin. Det hade tidigare stått i Bäreberg och flyttades från platsen vid prästgården till nuvarande plats 1864. Här fick skattebönderna lämna spannmål, som sedan lånades ut till behövande i mån av tillgång. Räntan var dyr, 10% per halvår, enligt vad som berättas. Det, som kom in i ränta delades sedan ut till de fattiga i socknen. Huset revs omkring år 1900 och några lämningar finns ej kvar.

Läs närmare i Nils Främgårds Främmestadsbok om sockenmagasinen.


GPS-kod: N 64 57 239,2 O 36 3206 Alt. Lat 58,23 50 Long 12,67 018