Nr 29

Bäckaskog

Lars Lindstrand

 

Vid framfartsvägen till Lilla Bäck 201 låg boplatsen Bäckaskog. Här bodde Lars Lindstrand f. 1820 d. 1895 och hustrun Maria Lovisa född Hjertberg 1826. De hade en dotter Eva Matilda f. 1860. Lindstrand hade tidigare varit lärare i Lilla Bäcks skola och en period i Bäreberg. Lindstrand tjänstgjorde även som klockare och kantor.

Huset flyttades till Arentorp omkring 1915. Marken är uppodlad och det finns inga rester kvar av boplatsen.
 

GPS-kod: N 64 56 877 O 36 45 76  Alt. Lat 58,23 218 Long 12,69 368