Nr 30

Lilla Bäcks skola

 

 

Främmestads första skola byggdes på torpet Lilla Bäck. Prosten Andreas Tengbom köpte torpet 1773 och skänkte det till församlingen. Byggnaden, som inrymde skola och bostad torde ha byggts vid samma tidpunkt som köpet skedde eller strax efter.  Baron Posse på Främmestad Säteri skänkte teglet, som huset murades av. En tillbyggnad gjordes 1865. Skolan lades ned 1917 och det gamla skolhuset revs 1994. Idag återstår trappan av den gamla byggnaden.


GPS-kod: N 64 56 810 O 36 45 06   Alt. Lat 58,23 161 Long 12,69 257

 

Lilla Bäck

Lärarbostad

Sofia och Fredrik Nyström

 

Bostadshuset låg på nordsidan av framfartsvägen till Lilla Bäck 201, ungefär etthundra meter norr om den gamla skolbyggnaden på Lilla Bäck.

Här bodde senast Fredrik Nyström f.1842 d.1911 och hustrun Sofia född Jonasdotter f. 1847 d.1919.

De hade barnen: Maria Christina f. 1873, David Nathanael f. 1877, Josef Fredrik f.1879, Olivia Sofia f.1882, Ester f. 1884, Hulda f.1886, Henning f. 1887, Carl Oskar f.1889 d. 1890 och Carl Oskar f. 1891.

Familjen kom från Algutstorp 1879 och Fredrik tjänstgjorde då som lärare, även sonen Henning blev lärare här i Främmestad.

 

GPS-kod: N 64 56 840 O 36 45 26 Alt. Lat 58.16 89 Long 12, 84 222