Nr 32

Sandbäck
Bäck
Sara Andersdotter och Johannes Eriksson Båth

I korsningen Råglanna - Samslätt och Dalaborg-Bäreberg på nordsidan av korsningen, låg ett torp kallat Sandbäck eller Båtebacken.
De senaste, som bodde här var Johannes Eriksson Båth f. 1817 och hustrun Sara Andersdotter f. 1820. De hade barnen: Erik Johan f.1849,
Sofia f. 1851, August f. 1858, Thilda f. 1861 och Fredrik f. 1864. Det står antecknat att Fredrik föddes på Sandbäck 
Familjen hade flyttat till Sandbäck 1862 och flyttade sedan tilll Västermad 1866.
Ingenting påminner om boplatsen idag. Den byggnad, som stod kvar längst var ladugården, den revs och flyttades till Sandlid 1892span.

 GPS-kod: N 64 56 685,2 O 36 47 14,3 Alt. Lat. 58,23 05 Long. 12,69 62