Nr 36

Dalen

Torp

Katarina Gabrielsdotter och Andreas Olofsson

 

Stugan låg i västra hörnet av ett gärdet,  som är beläget 250 meter väster om Gasegården 205. Någon gång på mitten av 1930-talet flyttades stugan till Samslätt och blev uppbyggd som svinhus, ladugården flyttades till samhället och kom att användas som uthus. Idag återstår en stensatt brygga till ladugården.

De sista, som bodde här var Andreas f. 1821 d.1899 och Katarina  f. 1818 d.1911 De hade barnen: Anna f. 1846, Lars

f. 1848, Johanna f. 1851 och August f. 1864. Lars och August flyttade till Stockholm och döttrarna Anna och Johanna till Göteborg.

 

GPS-kod: N 64 56 070,8 O 36 52 53,8 Alt. Lat 58,22 513 Long 12,70 569