Nr 37

 

Hallagärdet

Backstuga

Lars ”Lagge-Lars”  Eriksson

 

Cirka 200 meter väster om Hallagårdet 201, låg det en backstuga som revs omkring sekelskiftet 1800-1900. Något synligt tecken på att det funnits en boplats finns inte idag. Här bodde senast Maja Johansdotter f.1821 d.1869 och Lars Eriksson

 f. 1809 d. 1897. De hade barnen: Johannes f.1840, Anna f. 1841, Anders f. 1851, August f. 1854 och Maria f. 1859.

 

GPS-kod: N 64 55 487 O 36 46 94  Alt. Lat 58,32 166 Long 12,89 972