Nr 39

 Stenkullen

Backstuga Furumo

Ingrid och Kristina Andreasdotter

 

 

Backstugan var belägen på nordsidan av Furumo 201. Huset revs 1914. Det finns inget som påminner om boplatsen idag.

Backstugan var torp under Bäck med ungefär två tunnland jord. Här bodde senast systrarna Ingrid f. 1845 d.1914 och Kristina f.1850 d. 1901. Båda kom från Tengene: Ingrid 1875 och Kristina 1878. För torpet gjorde de ett dagsverke per vecka samt någon extra dag för att bättra på en skral kassa. De hade en ko och några höns, djuren hade det bättre än de själva, då de var verkliga djurvänner, hönsen bodde inomhus om vintern.

Det ursprungliga torpet Furumo låg 200 meter nord/ost om nuvarande Furumo.

 

 

 

1877 år karta