Nr 4

Främmestads Egendom

Rättarbostaden

Familjen Fredrik Lundin
 


 

Rättarbostaden låg mellan Dagsverkstugan och nuvarande huvudbyggnad på Egendomen, ungefär där fornstugan står idag.

Huset byggdes 1922 och flyttades 1931 till Berg 202, som då hade avstyckats från Främmestads Egendom och köpts av Fredrik Lundin. Rättarbostaden hade bebotts av familjen Lundin.


GPS-kod: N 64 58 670,7 O 36 43 47,8 Alt. Lat 58,24 822 Long 12,68 878