Nr 41

Slottet 202 Råglanna

Sammanbyggt torp

 

 

På den gamla husplatsen vid Slottet 202  bodde två familjer, här var husen sammanbyggda så att familjerna bodde i var sin ända av huset. Andreas Andersson f.1836 och hustrun Johanna Andersdotter f. 1839 med familj bodde i delen närmast vägen. På den andra sidan bodde Johannes Andreasson f. 1868 och hustrun Johanna Johansdotter f. 1865 med familj, de kom senare att heta Rundberg. Andreas hade en egen liten ladugård, som låg nordväst om huset, lite jord fanns också, cirka ett tunnland, som låg på andra sidan av vägen, där grusgropen är idag.

Huset låg på samma plats som dagens bostadshus på Slottet 202