Nr 43

 

Huggarebo-Kyrktomten

Backstuga

Katarina Gunnarsson

 

Vid ett igenväxt gärde, cirka 400 meter öster om Kyrketomten 203 på östra sidan av Methölsbäcken har det fram till 1911-1912 legat en backstuga. Jorden kallades för förpantningen. Här bodde Andreas Gunnarsson f.1827 d. 1881 och hustrun Katarina  född Svensdotter 1835 d. 1925. De hade barnen: Maria f. 1867, Johannes f. 1870, Christina f. 1872, Karl f. 1875 och Anna f 1881.1904 flyttades Katarina, Karl och Anna över till Främmestad församling. Annas efternamn ändrasdes då till Gunnarsson. Jorden där backstugan låg såldes till Petter Persson, Kyrketomten, och det var troligtvis då de bytte församling.  Katarina kallades för "Kôttänkan", varför detta namn.

GPS-kod: N 64 55 374 O 36 38 99 Alt. Lat. 58,23483 Long. 12,68 305

 

Förpantningen innebär att man har besittningsrätt under en bestämd tidsperiod.