Nr 49

Kyrkskolan

Kyrkskolegränd 1--3
 

Kyrkskolan byggdes 1916-1917, en skola som friherre Per Hierta lät uppföra som ersättning för det gamla skolhuset i Lilla Bäck. Skolan inrymde också lärarbostad. Här gick årskurserna 3-6. I början av 1950-talet infördes skolskjutsar, årskurs 3-4 skjutsades till Rolkens folkskola och årskurs 5-6  till folkskolan i Anestad. I Kyrkskolan gick nu årskurs 7.   

1954-55 byggdes nya lärarbostäder, nuvarande Kyrkvägen 4 och 6. I och med detta blev bostadsdelen ledig i kyrkskolan och byggdes om till småskola. 1965 upphörde skolverksamheten i Kyrkskolan, då Bredöls skola togs i bruk.

Huset byggdes om till hyreslägenheter två i vardera planet. Tyvärr brann den gamla skolan ned till grunden 6 mars 1971.