Nr 51

Alfhem

Skräddarevägen 1 A och 1 B
 

Fastigheten bestod av två bostadshus, byggda 1918-1920, ett litet och ett större. I det senare var inrymt såväl affärs- som verkstadslokal. Husen byggdes av L P Karlsson, ”Kröse- Karlsson”, han kom från Kröseslätt där av namnet. Husen har varit uthyrda till ett antal olika hyresgäster.

Det större huset är känt som syster Ruts. Hon flyttade hit när hon lämnade tjänsten vid ålderdomshemmet Timmerslätt, där hon varit föreståndare. Hon bedrev privat åldringsvård. Bland övriga hyresgäster kan nämnas bröderna Dahlgren som hade bleckplåtslageriverksamhet 1926-1932 då de flyttade till egna lokaler på Vilhem, nuvarande Råglannavägen 4. Bröderna Dahlgren hade också sina bostäder här under flera år.” Stickarn” Johan Andersson bodde här tillsammans med sönerna Georg och Alf. De stickade trikåunderkläder och sålde dem runt om i bygderna. 1984 tog Essunga kommun över fastigheten och husen revs.