Nr 7

Kyrkstallar

Kyrkan


Förutom de kyrkstallar, som låg vid Bergs lid fanns det vid kyrkan två stallar för kyrkobesökarnas hästar. Dessa byggdes 1910, ett stall byggdes av Bärebergsbor,  som ville besöka Främmestads kyrka och den andra av Anestadsbor. I Anestads stall hade prästen två stycken spiltor för sina skjutshästar.

Bärebergsstallet revs på 1940-talet, det stod parallellt med Anestads stall, av detta är halva kvar, efter ombyggnad till redskapsbod, den andra halvan revs 1967.


GPS-kod: N 64 58 358,25 O 36 38 54,12 Alt. Lat 58,24 524 Long 12,68 053