Nr 8

Kyrkstallarna

Berg

 

Cirka 200 meter norr om gården Berg 202 låg kyrkstallarna vid Bergs lid. Det var två längor byggda på privat initiativ av några bönder så de hade plats att ställa in hästarna i vid kyrkobesöken. När den första längan byggdes vet man ej. Den yngsta byggdes omkring 1920. Då fanns även den äldre kvar. Den yngsta längan stod med långsidan utefter vägen och med dörrar till varje spilta, hästarna stod med huvudena mot varandra i två rader. Den äldre längan låg parallellt med den förra cirka 25 meter från vägen.

Den äldre hade halmtak, då detta ej underhölls ruttnade hela byggnaden, den revs omkring 1930. Detta stall var byggt av bönderna i Laxarebo, Liljestorpsgårdarna med flera. Bönderna i Anestad, Rossbo, Lövås, Ramstorp, Idebacken med flera hade också stallplatser.

Övriga sockenbor gick till kyrkan eller fick kanske åka med någon granne. Den tidens människor var inte så bortskämda med bekvämligheter som vi är.

Det senast uppförda stallet köptes av Ture Lundin bosatt på Tureberg 201. Stallet flyttades till Tureberg och användes som vedbodoch magasin. Detta skedde 1935. Att få se en hästskjuts komma till kyrkan idag vore nästan en sensation, nu är det blänkande bilar med inbyggda hästkrafter som gäller.

På platsen för de gamla stallarna är nu planterat granskog, några grundstenar påminner om platsen.


GPS-kod: N 64 58 135,8 O 36 36 00,5  Alt. Lat 58,24 524 Long 12,24 500