Mellan Nossan och
gamla järnvägen.

Tillbaka till kartan

Karta över egendommen

 1. Tegelbruket
 2. Johannesberg
 3. Mejeriet
 4. Rättarbostaden
 5. Egendomen
 6. Sockenmagasin
 7. Kyrkstallar
 8. Berg kyrkstall
 9. Fårladugården
10. Berg Backstuga
11. Baljefors Sandhagen
12. Baljefors 2:4
13. Färgeri och spinneri
14. Arbetarbostad
15. Backstuga
16. Grönelund Backstuga
17. Smedbo Smedja
18. Torp Västermad
19. Västermad Torp
20. Lilla Berg Backstuga
21. Larsbo Torp
22. Änghagen Torp
48. Backstuga Änghagen
23. Torvströfabrik
24. Mellanboden
25. Nybygget Torp
26. Sockenmagasin
27. Båtebo Torp
28. Båtebo Torp
29. Bäckaskog
30. Lilla Bäcks skola
31. Bäckabo
32. Sandbäck
33. Rättarbostad
34. Bäck Statarstuga
35. Nolängen
36. Dalen Torp
37. Hallagärdet
47. Torp Hallagärdet
38. Råglanna soldattorp
39. Backstuga Furumo
40. Draghem
41. Slottet Råglanna
42. Torpet Porsmaden
43. Kyrktomten
44. Backstuga
45. Backstuga
46. Lillstugan
49. Kyrkskolan
50.August Svensson
51. Kröse-Karlssons
52. Främmestads station